Diploma Farmasi

Bahasa Penghantar:

 • Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

Syarat Kelayakan:

 • Lulus SPM
 • Minimum Tiga (3) Kredit
 • Bahasa Inggeris - Lulus
 • Sains/Sains Tulen - Kredit
 • Dua (2) subjek lain - Kredit

Tempoh Pengajian:

 • 3 Tahun/9 Semester/1 Semester Praktikal

Prospek Kerjaya:

 • Pembantu Farmasi Hospital
 • Pembantu Farmasi Komuniti
 • Pembantu Farmasi Pembuatan
 • Pembantu Farmasi Perolehan

Diploma Farmasi, Program ini akan mempersiapkan pelajar dengan latar belakang saintifik dalam bidang Biologi dan kini serta memahami interaksi kedua-dua komponen ini dalam sains farmaseuktikal.

Secara khususnya dirangka untuk menghasilkan pelajar yang berpengetahuan secara praktikal dari segi juruteknik farmasi dalam bidang farmaseutik dan kimia.

Melalui pembelajaran secara teori dan praktikal di dalam bidang ini, disamping mendapat pengalaman pengambilan ubat-ubatan dan tahap kesihatan dalam kehidupan seharian.

Agar pelajar bersedia memasuki pasaran kerja dalam industri farmaseutikal yang menekankan aspek kimia dan farmaseutik atau memasuki pasaran kerja yang menekan aspek praktikal seperti farmasi hospital dan komuniti.

Bidang ini secara tidak langsung dapat melahirkan graduan profesional yang beretika yang dapat mewujudkan tanggungjawab kemasyarakatan demi untuk memenuhi tuntutan agama dan aspirasi negara

Matlamat utama bidang farmasi ini ialah untuk memastikan terapi ubatan yang sesuai dan rasional melalui penglibatan pekerja dalam proses penyediaan, pengedaran dan pengawalan ubat-ubatan dan produk-produk farmaseutikal.

Pembelajaran Termasuk:

 • ICT untuk Farmasi
 • Kalkulus
 • Kehidupan Sains
 • Pengenalan kepada Pharmaceutics
 • Kimia


Selain daripada itu, pelajar dalam bidang ini akan didedahkan dengan teknik-teknik farmaseutikal terkini yang sejajar dengan keperluan semasa.

Pelajar yang telah tamat dan memenuhi keperluan akademik serta latihan akan dianugerahkan dengan diploma dalam bidang farmasi.

Tempoh Pengajian:

 • 3 Tahun
 • Atau 9 Semester
 • 1 Semester Praktikal

Syarat Kelayakan:

 • Lulus SPM
 • Minimum Tiga (3) Kredit
 • Bahasa Inggeris - Lulus
 • Sains/Sains Tulen - Kredit
 • Dua (2) subjek lain - Kredit


Prospek Kerjaya:

Graduan Diploma Farmasi berpeluang untuk bekerja di hospital kerajaan atau swasta serta di farmasi komuniti,pembuatan dan syarikat perolehan komersial.

 • Pembantu Farmasi Hospital
 • Pembantu Farmasi Komuniti
 • Pembantu Farmasi Pembuatan
 • Pembantu Farmasi Perolehan


Peluang Pengajian:

Boleh melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang yang sama, seterusnya mereka boleh melanjutkan ketahap ijazah sarjana dan doktor falsafah dalam bidang berkaitan.

Bantuan Kewangan:

 • Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional - PTPTN

Diploma Kejururawatan

Bahasa Penghantar:

 • Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

Syarat Kelayakan:

 • SPM Lima (5) Kredit
 • Bahasa Inggeris - Lulus
 • Bahasa Melayu - Kredit
 • Matematik - Kredit
 • Sains Umum - Kredit
 • Dua (2) subjek lain - Kredit

Tempoh Pengajian:

 • 3 Tahun
 • 9 Semester
 • 1 Semester Praktikal

Prospek Kerjaya:

 • Jururawat Hospital
 • Jururawat Klinik
 • Jururawat Masyarakat
 • Jururawat Penyelidik
 • Pakar Jururawat Klinikal

Diploma Kejururawatan, Program ini memprsiapkan pelajar untuk menjadi jururawat yang bertauliah di malaysia dan luar negara.

Para graduan yang tamat program ini secara rasminya akan berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia.

Diploma kejururawatan adalah program sepenuh masa selama 3 tahun. Ia mempersiapkan pelajar untuk peperiksaan lembaga jururawat untuk mempunyai kelayakan sebagai Jururawat Berdaftar. Tumpuan program latihan ini, ialah menjaga orang yang sakit.

Sepanjang program ini, pelajar akan mendalami rasional penjagaan yang diberikan kepada pesakit, supaya pelajar dapat bertindak balas lebih baik dalam situasi baru.

Sebaik sahaja program tiga tahun ini selesai, pelajar akan mempunyai pengetahuan yang mantap dalam penjagaan pesakit, mempunyai kemahiran yang tepat dan sikap yang bermoral untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kejururawatan secara profesional.

Objektif Program:

Program ini berfokuskan kepada pendidikan akademik dan latihan klinikal bagi melatih jururawat profesional yang mahir dalam praktis kejururawatan klinikal moden yang selamat serta berupaya menyumbang kepada kesihatan masyarakat.

1. Menyediakan graduan dengan pengetahuan asas dan kemahiran kejururawatan yang menyeluruh bagi memenuhi keperluan jururawat berdaftar.

2. Menghasilkan jururawat profesional dan berpengetahuan yang berupaya menjalankan praktis kejururawatan dengan selamat di persekitaran klinikal serta berupaya menyumbang kepada kesihatan masyarakat.

Syarat Kelayakan:

 • SPM Lima (5) Kredit
 • Bahasa Inggeris - Lulus
 • Bahasa Melayu - Kredit
 • Matematik - Kredit
 • Sains Umum - Kredit
 • Dua (2) subjek lain - Kredit

Tempoh Pengajian:

 • 3 Tahun
 • 9 Semester
 • 1 Semester Praktikal

Prospek Kerjaya:

Perbezaan antara jumlah jururawat yang berkelayakan dan jumlah jururawat yang diperlukan semakin bertambah. Ini bermakna permintaan untuk jururawat yang berkelayakan semakin meningkat.

Terdapat permintaan yang besar untuk jururawat yang berkelayakan di hospital-hospital awam dan swasta, klinik pakar, agensi-agensi yang berkaitan dengan kesihatan, kilang-kilang besar dan banyak lagi tempat lain.

 • Jururawat Hospital
 • Jururawat Klinik
 • Jururawat Masyarakat
 • Jururawat Penyelidik
 • Pakar Jururawat Klinikal

Bantuan Kewangan:

 • Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional - PTPTN

Penguatkuasa

Pendidikan

Kulinari

Perniagaan

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.