Diploma Farmasi - SPM 3 Kredit? Anda Boleh Mendaftar Disini!

Diploma Farmasi

Diploma Farmasi, Program ini akan mempersiapkan pelajar dengan latar belakang saintifik dalam bidang Biologi dan kini serta memahami interaksi kedua-dua komponen ini dalam sains farmaseuktikal.

Secara khususnya dirangka untuk menghasilkan pelajar yang berpengetahuan secara praktikal dari segi juruteknik farmasi dalam bidang farmaseutik dan kimia.

Melalui pembelajaran secara teori dan praktikal di dalam bidang ini, disamping mendapat pengalaman pengambilan ubat-ubatan dan tahap kesihatan dalam kehidupan seharian.

Agar pelajar bersedia memasuki pasaran kerja dalam industri farmaseutikal yang menekankan aspek kimia dan farmaseutik atau memasuki pasaran kerja yang menekan aspek praktikal seperti farmasi hospital dan komuniti.

Bidang ini secara tidak langsung dapat melahirkan graduan profesional yang beretika yang dapat mewujudkan tanggungjawab kemasyarakatan demi untuk memenuhi tuntutan agama dan aspirasi negara

Matlamat utama bidang farmasi ini ialah untuk memastikan terapi ubatan yang sesuai dan rasional melalui penglibatan pekerja dalam proses penyediaan, pengedaran dan pengawalan ubat-ubatan dan produk-produk farmaseutikal.

 

Diploma Farmasi

Pembelajaran Termasuk:

 • ICT untuk Farmasi
 • Kalkulus
 • Kehidupan Sains
 • Pengenalan kepada Pharmaceutics
 • Kimia


Selain daripada itu, pelajar dalam bidang ini akan didedahkan dengan teknik-teknik farmaseutikal terkini yang sejajar dengan keperluan semasa.

Pelajar yang telah tamat dan memenuhi keperluan akademik serta latihan akan dianugerahkan dengan diploma dalam bidang farmasi.


Tempoh Pengajian:

 • 3 Tahun
 • Atau 9 Semester
 • 1 Semester Praktikal


Kelayakan Jurusan Sains:

 • Lulus SPM (BM, BI, Matematik & Sejarah)
 • Minimum Tiga (3) Kredit Mana-mana Subjek
 • Lulus 2 Subjek Sains (Biologi, Fizik, Kimia, Sains AM, Sains Tulen, Sains Gunaan)

 

Kelayakan Jurusan Bukan Sains:

 

 • Lulus SPM (BM, BI, Matematik & Sejarah) Termasuk Subjek Sains
 • Minimum Tiga (3) Kredit Mana-mana Subjek
 • Lulus 2 Subjek Sains (Biologi, Fizik, Kimia, Sains AM, Sains Tulen, Sains Gunaan)

 


Prospek Kerjaya:

Graduan Diploma Farmasi berpeluang untuk bekerja di hospital kerajaan atau swasta serta di farmasi komuniti,pembuatan dan syarikat perolehan komersial.

 • Pembantu Farmasi Hospital
 • Pembantu Farmasi Komuniti
 • Pembantu Farmasi Pembuatan
 • Pembantu Farmasi Perolehan


Peluang Pengajian:

Boleh melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang yang sama, seterusnya mereka boleh melanjutkan ketahap ijazah sarjana dan doktor falsafah dalam bidang berkaitan.


Bantuan Kewangan:

 • Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional – PTPTN

Untuk pendaftaran pengambilan terkini ke program diploma farmasi sila buat pendaftaran dengan menekan butang Daftar Sekarang